<!--:nl-->VERBOS Business Development ondertekent duurzame ambitie voor de Tuinbouwsector<!--:-->

VERBOS Business Development ondertekent duurzame ambitie voor de Tuinbouwsector

(links vooraan: Aart van den Bos)

(links vooraan: Aart van den Bos)

Zestig vooruitstrevende ondernemers in de sectoren tuinbouw, textiel, leer en stedelijke ontwikkeling hebben 30 januari 2014 vergaande ambities bekendgemaakt voor de verduurzaming van hun sector tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland.

De ondernemers, waaronder Verbos Business Development, zijn in 2013 door MVO Nederland geselecteerd in het kader van het internationale programmanieuwsbericht 2014.02.06 MVO Tuinbouw ‘Samen veranderen’. Dat heeft als doel handels- en investeringsrelaties van Nederlandse ondernemers met ontwikkelingslanden te verduurzamen. Onder de ondernemers zijn vooral MKB’ers, maar ook enkele experts en vertegenwoordigers van grootbedrijven. Alle betrokken personen staan binnen hun branche bekend om hun duurzame aspiraties, ervaring, kennis, netwerk en invloed in internationale handelsketens.

De ondernemers in de tuinbouwsector steven de volgende doelstelling na: “In 2030 heeft de Nederlandse tuinbouwsector een positieve impact op mens, natuur en economie in de internationale keten.”

MVO Nederland helpt
MVO Nederland ondersteunt de sectoren onder meer met IMVO-vouchers voor advies over internationaal MVO, ketenonderzoek, risicoanalyses en multimediale communicatie. Verbos kan voor u een dergelijk traject begeleiden. Zie voor meer informatie de leaflet IMVO-voucher.

Betrokkenheid ministerie van Buitenlandse Zaken
Het IMVO-programma wordt gesteund door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen: “Veel Nederlandse bedrijven blinken internationaal uit in MVO, maar nog niet alle ondernemers durven de stap naar ontwikkelingslanden aan. Toch zit daar de economische groei én de kans om die groei duurzaam en maatschappelijk verantwoord te maken. We moeten nu zorgen dat we die boot niet missen; in ons belang én in het belang van mensen in ontwikkelingslanden.”

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in deze ontwikkeling of wilt u de duurzame internationale ontwikkeling van uw eigen bedrijf onder de loep nemen? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Top