<!--:nl-->Ontwikkeling integraal tuinbouwgebied West-Kaap – Zuid Afrika<!--:-->

Ontwikkeling integraal tuinbouwgebied West-Kaap – Zuid Afrika

ASA logo's

Nederlandse bedrijven uit de water- en voedselsector gaan samen met hun Zuid-Afrikaanse partner, middels een integraal concept, tuinbouw ontwikkelen in de West-Kaap en daarmee o.a. 7.000 nieuwe banen creëren. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben Aqua-Terra Nova, For Elements en Verbos Business Development en hun Zuid-Afrikaanse partner Agrimega de eerste stap gezet voor de realisatie van de eerste Metropolitan Food Cluster die draait op organisch afval en afvalwater afkomstig uit de stad in Zuid-Afrika. Het concept, de Aqua-Soil Approach genaamd, springt hiermee in op de toenemende behoefte aan schoon water, voedsel en banen nabij de stad. De Aqua-Soil Approach is ontwikkeld door de Nederlandse partijen en kwalificeert zich eveneens als een CO2-reductie project.

De Aqua-Soil Approach past goed in de Zuid-Afrikaanse context. Waterschaarste, verstedelijking, werkloosheid en de hoeveelheid gedegradeerde grond neemt toe, terwijl de vraag naar vers voedsel blijft stijgen. Slecht functionerende afvalwaterzuiveringen verontreinigen lokale rivieren, waardoor de agrarische producten uit Zuid-Afrika de kwaliteitseisen van de EU en de VS nauwelijks halen. Het hergebruik van afvalwater en organisch afval pakt de eerste problemen op. Hergebruik van dit opgewaardeerde afvalwater in de land- en tuinbouw zorgt voor arbeidsintensieve en veilige productie van voedsel. Daarmee slaat de Aqua-Soil Approach een brug tussen de Nederlandse topsectoren Agri&Food, Tuinbouw en Water.

De Aqua-Soil Approach wordt over een periode van 15 jaar uitgerold. In deze periode wordt een uniek afvalwatersysteem ontwikkeld en wordt de compostering op gang gebracht in combinatie met productiefaciliteiten voor de tuinbouw. Voorts wordt begonnen met het opzetten van faciliteiten voor de distributie, verpakking, koeling en educatie. Dit voorziet het land- en tuinbouwareaal (150ha) van kennis en faciliteiten om de kwaliteit en leveringsgarantie van het voedsel te waarborgen. Mede dankzij Agrimega wordt momenteel nauw samengewerkt met lokale en regionale overheidspartijen en diverse toeleveranciers, onderwijsinstellingen en retailers (vraaggestuurd). Het consortium verwacht in 2014 te kunnen starten met de pilot fase van 5 tot 10 hectare productie.concept, de Aqua-Soil Approach genaamd, springt hiermee in op de toenemende behoefte aan schoon water, voedsel en banen nabij de stad. De Aqua-Soil Approach is ontwikkeld door de Nederlandse partijen en kwalificeert zich eveneens als een CO2-reductie project.

De Aqua-Soil Approach past goed in de Zuid-Afrikaanse context. Waterschaarste, verstedelijking, werkloosheid en de hoeveelheid gedegradeerde grond neemt toe, terwijl de vraag naar vers voedsel blijft stijgen. Slecht functionerende afvalwaterzuiveringen verontreinigen lokale rivieren, waardoor de agrarische producten uit Zuid-Afrika de kwaliteitseisen van de EU en de VS nauwelijks halen. Het hergebruik van afvalwater en organisch afval pakt de eerste problemen op. Hergebruik van dit opgewaardeerde afvalwater in de land- en tuinbouw zorgt voor arbeidsintensieve en veilige productie van voedsel. Daarmee slaat de Aqua-Soil Approach een brug tussen de Nederlandse topsectoren Agri&Food, Tuinbouw en Water.

De Aqua-Soil Approach wordt over een periode van 15 jaar uitgerold. In deze periode wordt een uniek afvalwatersysteem ontwikkeld en wordt de compostering op gang gebracht in combinatie met productiefaciliteiten voor de tuinbouw. Voorts wordt begonnen met het opzetten van faciliteiten voor de distributie, verpakking, koeling en educatie. Dit voorziet het land- en tuinbouwareaal (150ha) van kennis en faciliteiten om de kwaliteit en leveringsgarantie van het voedsel te waarborgen. Mede dankzij Agrimega wordt momenteel nauw samengewerkt met lokale en regionale overheidspartijen en diverse toeleveranciers, onderwijsinstellingen en retailers (vraaggestuurd). Het consortium verwacht in 2014 te kunnen starten met de pilot fase van 5 tot 10 hectare productie.

De partijen hebben gezamenlijk de intentieverklaring ondertekend.

De partijen hebben gezamenlijk de intentieverklaring ondertekend.

Voor meer informatie neem contact op met:

Aad   Wubben a.wubben@aquaterranova.nl 0174   625246
Aart   van den Bos ajb@verbos.nl 0651788924
Bart   van Eck bart@forelements.nl 0624529457

Top