Looking for opportunities in the fresh produce sector in Kenya? Join the mission![:nl]Zoekt u business in de Keniaanse land- & tuinbouw

Looking for opportunities in the fresh produce sector in Kenya? Join the mission![:nl]Zoekt u business in de Keniaanse land- & tuinbouw

[:en]clients, suppliers or partners to cooperate with? Do you want concrete (financial) support for an interesting lead? Then join the HortIMPACT trade mission to Kenya from 16 to 19 May 2017. HortIMPACT is a programme supported by the Dutch Embassy that invests in the development of the fresh produce sector and is looking for Dutch partners from the private sector to cooperate with.

During the trade mission we offer you:

  • A tailor-made programme for your company
  • Matchmaking with Kenyan and Dutch companies
  • Field visits to companies and initiatives that are relevant to you
  • Personal meetings with companies and organisations from the horticulture sector
  • A focused exploration of activities that you want to start in Kenya with our team of experts

The mission takes place from the 16 until the 18 or 19th of May. You can decide whether your mission lasts three or four days. On the last day we can arrange personal meetings for you based on your interest.

Fresh produce sector in Kenya

In Kenya there is a fast-growing market for vegetables, fruit and potatoes because of the increasing middle class and export market. The coming years the demand for safe and good-quality-food will only increase. That is why there is a need for expertise and experience along the entire value chain to improve food production in an efficient way with high quality. The Dutch fresh produce sector can play a key role in Kenya for better production and marketing.

On HortIMPACT – practical support

The programme – HortIMPACT – is conducted by the Dutch organisation SNV. In this programme Dutch and Kenyan companies develop business cases that contribute to the growth of the sector of fresh produce. The focus is on vegetables, fruit and potatoes. SNV has a team of experts who support companies with their extensive knowledge and network. Besides this, SNV can co-invest up to 50% in activities including market studies and/or pilot projects with a maximum of 200.000 euro of support per project. HortIMPACT is not a standard programme but offers tailormade support and solutions. So far more than 25 companies are directly involved in the programme.

Mission costs

Participation in the mission costs 500,- euros per company for a maximum of two participants. This includes participation in the collective programme activities such as the matchmaking, company visits, meetings with Embassy, financial institutes and (non-) governmental organisations, and a session for exploring follow up opportunities. Local transport and meals during the mission activities will be taken care of. On own expense are costs for your flight, hotel and costs outside the programme.

Do you want to know more or directly sign up for the mission? Please contact:

Aart van den Bos | VerBos Business Development | ajb@verbos.nl | +31 651788924

Klaas de Vries | SNV Kenia | kdevries@snvworld.org | +254 703673196

The deadline to sign up for the trade mission is Friday 21 April.[:nl]Bent u actief in de land- & tuinbouw en geïnteresseerd in de groeiende Keniaanse markt? Zoekt u klanten, leveranciers of partners om mee samen te werken? Wilt u concrete begeleiding en financiële ondersteuning bij een interessante lead? Ga dan mee met de HortIMPACT handelsmissie naar Kenia van 16 t/m 19 mei. HortIMPACT is een programma dat gefinancierd wordt door de Nederlandse ambassade, investeert in de ontwikkeling van de Keniaanse groente, fruit en aardappel ketens en zoekt Nederlandse samenwerkingspartners uit de private sector.

Tijdens de handelsmissie bieden wij u:
* Een op maat gemaakt programma voor uw bedrijf
* Matchmaking met Keniaanse en Nederlandse bedrijven
* Veldbezoeken aan voor u relevante bedrijven en initiatieven
* Persoonlijke afspraken met bedrijven en andere organisaties in de tuinbouw
* Een doelgerichte verkenning van activiteiten die u zou willen starten in Kenia met ons team van experts

De missie duurt van 16 t/m 18 of 19 mei. U kunt zelf bepalen of de missie drie of vier dagen duurt. Op de laatste dag kunnen wij persoonlijke afspraken voor u maken op basis van uw interesse.

Land & Tuinbouw in Kenia
Kenia kent een snelgroeiende markt voor groente en fruit door een steeds groter wordende middenklasse en de exportmarkt. De komende jaren zal de vraag naar veilig voedsel van goede kwaliteit toenemen. Daarom is er behoefte aan kennis en kunde verspreid over de gehele waardeketen om de voedselproductie te kunnen verhogen op een efficiënte manier en met hoge kwaliteit. De Nederlandse tuinbouwsector kan een belangrijke rol spelen in Kenia bij betere productie en het vermarkten hiervan.

Over HortIMPACT – lekker concreet
Het programma HortIMPACT wordt uitgevoerd door de Nederlandse organisatie SNV. In dit programma ontwikkelen Nederlandse en Keniaanse bedrijven business cases die bijdragen aan de groei van de tuinbouwsector. De focus ligt op groente, fruit en aardappelgewassen. SNV heeft een team van experts die met hun uitgebreide kennis en netwerk bedrijven ondersteunen. Daarnaast kan SNV tot 50% co-investeren in activiteiten zoals bijvoorbeeld marktstudies en/of pilotprojecten met mogelijk 200.000 euro aan ondersteuning. Anders, want het is géén standaard programma, maar maatwerk. Tot nu toe zijn er al meer dan 25 bedrijven direct betrokken bij het programma.

Kosten
Deelname aan de missie kost €500,- per bedrijf voor maximaal 2 deelnemers. Hiervoor kunt u deelnemen aan de collectieve programmaonderdelen zoals matchmaking, bedrijfsbezoeken, ontmoetingen met de ambassade, financiële instellingen en overheidsinstanties, en sessie waarin vervolgstappen verkend worden. Lokaal vervoer en maaltijden tijdens missie activiteiten worden ook vergoed. U zult zelf uw vliegticket, hotelovernachtingen en kosten buiten het programma om moeten betalen.

Meer weten of u direct inschrijven voor de missie?
Neem dan contact op met:
Aart van den Bos | VerBos Business Development | ajb@verbos.nl | +31 651788924
Klaas de Vries | SNV Kenia | kdevries@snvworld.org | +254 703673196

De uiterste datum om uzelf aan te melden voor de handelsmissie is vrijdag 21 april.[:]

Top