<!--:nl-->Geslaagde Inkomende Missie van Palestijnse Ondernemers<!--:-->

Geslaagde Inkomende Missie van Palestijnse Ondernemers

Als partner van de Nederlandse overheid wordt Verbos Business Development dikwijls ingeschakeld voor het organiseren van programma’s voor inkomende missies. In de laatste week van oktober 2013 was er een groep ondernemers over uit de Palestijnse Gebieden. Dankzij het uitgebreide netwerk zijn er weer veel contacten gelegd tussen de Palestijnse ondernemers en Nederlandse importeurs en toeleveranciers.

groepsfoto Palestijnse agrarische ondernemers en consultants van Verbos

De Palestijnse (agrarische) ondernemers die in Nederland op bezoek waren, zijn allen gevestigd op de Westbank, het gebied rond de Jordaan Vallei. Dit gebied is het oudste agrarische gebied ter wereld. Door de hoogteverschillen in dit gebied is het een gebied bij uitstek om tal van kwalitatief goede producten te telen. Van oudsher natuurlijk olijven en dadels, tegenwoordig veel soorten verse kruiden, druiven, tomaten, paprika’s.

Voor en tijdens het bezoekprogramma is het duidelijk geworden dat de ondernemers zich actief willen inzetten voor de opbouw van de Palestijnse staat, door met hun onderneming de lokale economie te stimuleren. De afgelopen jaren zijn relatief rustig verlopen en de handel gaat langzaamaan zijn weg vinden. Vaak gaat dit via Israël, echter in toenemende mate direct.

Maandag 28 oktober was de startdag in Den Haag (bij VNO/NCW). Veel informatie werd gegeven over het Nederlandse overheidsbeleid, die de economische samenwerking met de Palestijnse Gebieden wil bevorderen, door (financiële) instrumenten in te zetten, zoals PUM, Private Sector Investment Programme (zie voor meer informatie Leaflet PSI 2013-II), DGGF, Subsidieregeling Demonstratieprojecten Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (zie voor meer informatie subsidieregeling DHK per 1-1-2014 ) etc. Deze instrumenten geven zowel aan Nederlandse als Palestijnse bedrijven een impuls om met elkaar in Palestina projecten te realiseren.

Dinsdagmorgen 29 oktober hebben de ondernemers een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven, waarin zij gezien hebben hoe de logistieke keten er aan de Hollandse kant uitziet. Na ’s middags bij de FMO eerst een discussie te hebben gevoerd over de kansen en moeilijkheden die de Palestijnse ondernemers ervaren met het doen van zaken met het buitenland, een introductie over het internetplatform Tacler, over het gebruik van water in land- en tuinbouw (middels een presentatie over de Aqua Soil Approach), startten de bedrijfsbezoeken.

Verbos heeft  vier parallelle programma’s georganiseerd waaronder productgroepen als bevroren vis en olijfolie. Echter het accent lag op verse kruiden, tomaten, paprika en de ondernemers zijn in contact gebracht met importeurs voor hun producten. Daarnaast hebben ze ook kennis gemaakt met  de Nederlandse tuinbouw. Zo is o.a. op woensdag 30 oktober een bezoek aan de Demokwekerij Westland gebracht en heeft een bedrijfsbezoek aan een teler van verse kruiden plaatsgevonden.

Ook waren er Palestijnse projectontwikkelaars die in Jericho een Agro Industrieel Park willen opzetten. Zij hebben apart een rondleiding op het ABC terrein in Poeldijk gehad en er zijn gesprekken geweest met veel toeleveranciers op het gebied van bijvoorbeeld koeling, verpakking en planontwikkeling. Ook is er een ontmoeting geweest met de WUR, vanwege hun expertise op het gebied van het opzetten van agro logistieke parken op diverse plaatsen in de wereld.

Zowel de Nederlandse als de Palestijnse ondernemers hebben ons laten weten het een geslaagd bezoek te hebben gevonden. Er zijn hele concrete nieuwe mogelijkheden voor alle partijen met interessante business kansen. Een stevige basis is gelegd voor het verder zaken doen tussen Palestijnse en Nederlandse bedrijven.

Het bezoekprogramma is gefinancierd door de Nederlandse overheid. Verbos Business Development is officieel geselecteerde partner van de Nederlandse overheid wat betreft de Matchmaking Faciliteit (zie voor meer informatie Factsheet VERBOS MMF and Partner Search Package ).

Heeft u alsnog interesse om in contact te komen met deze Palestijnse ondernemers of andere buitenlandse potentiele leveranciers of wilt u meer weten over het doen van zaken met buitenlandse ondernemers, bijvoorbeeld met betrekking tot de instrumenten die de Nederlandse overheid daarvoor open heeft staan? Neem gerust contact op met Verbos.

Top